Pracownicy

 • Dyrektor Szkoły, nauczyciel języka niemieckiego, języka mniejszości narodowej-niemieckiej, Własnej historii i kultury Niemiec – Aneta Chyra
 • Nauczyciel Edukacji wczesnoszkolnej, geografii, Wychowania do życia w rodzinie, wychowawca klasy III – Klaudia Górniak
 • Nauczyciel Edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, wychowawcza klasy II – Gabriela Pruska
 • Nauczyciel Edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, plastyki, wychowawca klasy I – Karina Chmiel
 • Nauczyciel matematyki – Wirginia Sczesny (w zastępstwie za Edyta Świąć)
 • Nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy IV – Lena Inglot
 • Nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy V – Kamila Polaczek
 • Nauczyciel języka mniejszości narodowej-niemieckiej w klasach I-IV – Sylwia Świercok
 • Nauczyciel informatyki, techniki, fizyki – Czesław Imiołczyk
 • Nauczyciel historii, wychowawca klasy VI – Patrycja Hądzel
 • Nauczyciel biologii, chemii – Monika Deneko
 • Nauczyciele wspomagający – Jolanta Karpe, Mariola Kozuch
 • Nauczyciel wychowania fizycznego – Anna Lepiorz (w zastępstwie od 01.09.2021 r. za Jan Ochman)
 • Nauczyciel EDB, WOS – Jerzy Kosytorz
 • Nauczyciel religii – Agnieszka Kapij
 • Opiekun świetlicy, wychowawca klasy VII – Jolanta Karpe
 • Logopeda – Mariola Siwiaszczyk
 • Pedagog szkolny – Katarzyna Czakiert (klasy IV-VIII)
 • Pedagog szkolny – Ewelina Sosnowska (klasy I-III) za Magdalena Gałuszka
 • Bibliotekarka – Urszula Woś
 • Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne: Jolanta Karpe, Mariola Siwiaszczyk, Mariola Kozuch Joanna Kulik
 • Główna księgowa: Samanta Lempa (w zastępstwie od 01.07.2021r. – Anna Flak)
 • Kadrowa: Ewelina Kosińska

Opublikował(a): Aneta Chyra

Ostatnia zmiana: